Intern begeleider

Intern begeleider

Binnen onze organisatie is een  Intern Begeleider (IB-er) aangesteld. Haar werk richt zich vooral op het bevorderen van de ontwikkelingskansen van (zorg)kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen met een betere start op de basisschool beginnen.
Voordat wij een IB-er vragen mee te kijken met uw kind, wordt dit altijd vooraf met u besproken. Door observaties, het opstellen van handelingsplannen en het geven van advies, ondersteunt de IB-er de pedagogisch medewerker in het bieden van de juiste zorg en begeleiding in het belang van uw kind. De IB-er is nauw betrokken bij de communicatie met u als ouder als er sprake is van zorgen omtrent de ontwikkeling van uw kind. Waar nodig kan de IB-er doorverwijzen voor verdere ondersteuning c.q. externe hulpverlening

Wij helpen u graag

Scroll naar boven