Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Wij vinden de ontwikkeling van uw kind belangrijk. Daarom bieden wij in de peutergroepen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan.

Kinderen krijgen de gelegenheid om mee te doen met een educatief programma (Startblokken). Doel van dit programma is om de ontwikkeling van iedere peuter extra te stimuleren, zodat hij/zij zo goed mogelijk op de basisschool wordt voorbereid. Dit gaat spelenderwijs met diverse activiteiten, waarbij veel aandacht is voor de totale ontwikkeling van ieder kind en in het bijzonder voor de taal- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.
Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een peuter, bespreekt onze pedagogisch medewerker dit met de ouders. De pedagogisch medewerker kan dan, in overleg met het consultatiebureau , voorstellen om een peuter twee dagdelen extra naar de peuteropvang te laten komen. De peuter is niet anders dan andere kinderen en doet gewoon mee met alle activiteiten. Voordeel is dat, door de twee extra dagdelen, er meer activiteiten worden aangeboden en vaker kunnen worden herhaald. Dit komt de ontwikkeling ten goede. 

Wij helpen u graag

Scroll naar boven