Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)

OVM

Gedurende het verblijf op de peuterspeelzaal worden de kinderen geobserveerd en ontwikkeling bijgehouden in Ontwikkelings Volg Model (OVM) . In dit programma wordt uitgegaan van ontwikkelingslijnen die aansluiten bij de SLO doelen van het basisonderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat alle peuters goed starten op de basisschool. Om de afstemming tussen peuterspeelzaal en basisonderwijs goed te laten verlopen werken wij met een overdracht.

De overdracht is gebaseerd op de observaties. Alle ontwikkelingsgebieden komen hierbij aan de orde. De pedagogisch medewerker beschrijft per ontwikkelingsgebied of er bijzonderheden zijn. Deze schriftelijke overdracht wordt besproken met ouders/ verzorgers. Na toestemming wordt deze verstuurd naar de basisschool van hun keuze.

Wij helpen u graag

Scroll naar boven