Ziekte

Ziekte


Wat als uw kind ziek is ?

Het is heel vervelend om ziek te zijn, zeker als je dan ook nog eens niet in je vertrouwde omgeving bent met een ouder om je heen die je lekker verwent. Daarom vragen wij u om een peuter die ziek is thuis te houden en lekker uit te laten zieken . Als uw kind ziek wordt op de peuteropvang zal de PM- er u vragen uw kind te komen halen.

Bij besmettelijke ziektes mag uw peuter weer naar de peuteropvang als het besmettingsgevaar over is. De beslissing of een kind wel of niet kan komen of blijven wordt genomen door de PM -er in samenspraak met de coördinator. We baseren ons hierbij op het advies van de GGD. Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst wordt u hierover gewaarschuwd d.m.v. briefjes of een aankondiging bij het lokaal.


Medicijnen

PM- ers dienen in principe geen medicijnen toe, mits deze door de arts zijn voorgeschreven en deze niet beslist niet thuis gegeven kunnen worden. Tot medische handelingen zijn PM-ers niet bevoegd.

Kinderen met een chronische ziekte of beperking

Aanvragen voor plaatsing van kinderen met een chronische ziekte of beperking worden per aanvraag beoordeeld door de coördinator  in samenspraak met ouders / verzorgers. Uitgangspunten zijn hierbij het welzijn van het betreffende kind, maar ook het groepsbelang.


Veiligheid en Gezondheid

Elk jaar wordt een inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Een verslag van deze inventarisatie kunt u inzien op de administratie van de peuteropvang.

Wij helpen u graag

Scroll naar boven