VVE in de peutergroep

VVE in de peutergroep

Wij vinden de ontwikkeling van uw kind belangrijk. Daarom bieden wij in alle peutergroepen het VVE-programma Startblokken aan.

Op deze manier kunnen alle peuters die de peuteropvang bezoeken profiteren van het VVE-aanbod.

Startblokken richt zich op de brede ontwikkeling met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.

De pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd om met het VVE programma Startblokken te werken.

Er is veel aandacht voor elke peuter en er wordt gewerkt in kleine groepjes.

Peuters leren spelenderwijs door ervaring op te doen. Dit kan door middel van activiteiten en/of in speciaal voor het thema ingerichte hoeken.

Tijdens de voorbereiding van het thema wordt bewust gekeken naar het inzetten van activiteiten waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.  Dit wordt zowel individueel als in groepsverband afgestemd. Elk thema begint met een startactiviteit en een verteltafel: een boek, voorwerpen, woordweb om het thema in te leiden.

We bieden kinderen met een VVE- of zorgindicatie extra ondersteuning en begeleiding aan in de vorm van 2 extra dagdelen peuteropvang. Kinderen met een VVE indicatie bezoeken 4 dagdelen de peuteropvang.

Wij helpen u graag

Scroll naar boven