Welkom bij Stichting Kinderopvang Urk

Spelend ontdekken

Welkom op onze website

Op onze website leest u meer over de verschillende groepen waarop uw kind terecht kan.
De kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Onze kinderopvang is gehuisvest in het Kindcentrum aan de Slenk 1a op Urk .

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust  contact met ons op.

foto 8

Visie en werkwijze

Stichting Kinderopvang Urk wil alle kinderen van 0 tot 4 jaar een veilige, gevarieerde, sfeervolle en stimulerende speel- leer omgeving bieden.
Stichting Kinderopvang Urk speelt een belangrijke rol in de samenleving van Urk en omgeving. Daarom werken wij vanuit een christelijke levensovertuiging, met ruimte voor andere overtuigingen en achtergronden.

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen. Zij beschikken over een wettelijk erkend MBO diploma en Taalniveau 3 F . Ook zijn de pedagogisch medewerkers in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en geregistreerd in het Personenregister.

Intern Begeleider

Binnen onze organisatie is een Intern Begeleider (IB-er) aangesteld. Haar werk richt zich vooral op het bevorderen van de ontwikkelingskansen van (zorg)kinderen. Hierdoor kunnen de kinderen met een betere start op de basisschool beginnen.
Voordat wij een IB-er vragen mee te kijken met uw kind, wordt dit altijd vooraf met u besproken.

Pedagogisch Coach

Binnen onze organisatie zijn 3 Pedagogisch Beleidsmedewerkers/ Coaches aangesteld. Zij worden op organisatieniveau ingezet voor beleidsontwikkeling en coaching van de pedagogisch medewerkers.

Stagiaires en erkend leerbedrijf

Stichting Kinderopvang Urk is door het SBB erkend als leerbedrijf.     

Wij geven pedagogisch medewerkers in opleiding de gelegenheid het vak in de praktijk te leren. De stagiaires draaien mee op de groep en leveren een bijdrage in de verzorging, opvoeding en begeleiding van de kinderen. De stagiaire werkt altijd onder toezicht van de vaste pedagogisch medewerker van de groep. Wij bieden stageplaatsen aan voor de BOL opleidingen niveau 2 HW en niveau 3 en 4 Kinderopvang.

sbb-777x777

Volg het laatste nieuws

mei 18 2020

Artikel VVE uit ‘Gezond en Wel’

GBU_Magazine Gezond en Wel_Peuter

sep 5 2019

Wist u dat?

Wist u dat? Wij nu 2 locaties hebben? Kindcentrum, Slenk 1 en De Zeesterren, Nijverheidspad ...

jun 25 2019

Oproep

Wij zijn op zoek naar bestuursleden die het zinvol vinden om actief mee te denken ...

Peutergroepen

Per groep is plaats voor maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Deze staan onder begeleiding van 2  Pedagogisch Medewerkers.

foto 6
foto 5
foto 7
foto 10
foto 4

Activiteiten en Thema's

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier de peuteropvang bezoeken en  zich kunnen ontwikkelen.

Wij werken in alle peutergroepen met het VVE programma Startblokken.

Wij werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind, elk thema wordt gedurende een periode van 6 tot 8 weken aangeboden.

De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor het aanbod van ontwikkelingsgerichte activiteiten en daarbij behorende woorden, liedjes, spelletjes en werkjes. We zoeken bij het thema passende uitstapjes of activiteiten uit zoals  bij het Thema Boerderij een bezoekje brengen aan de Kinderboerderij of bij het Thema Tandarts een echte tandarts uitnodigen in de groep.

De groepsruimtes zijn overzichtelijk ingericht met verschillende hoeken. Denk hierbij aan een poppenhoek, leeshoek en bouwhoek.

Door het brede aanbod en de inrichting van de groep draagt dit bij aan de :

  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • taal ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
Scroll naar boven