Oproep

Wij zijn op zoek naar bestuursleden die het zinvol vinden om actief mee te denken en werken in het bestuur van Stichting Peuterspeelzaal Urk over:

financiën, personeelszaken, professionalisering van het peuterspeelzaal werk, huisvesting, dagelijkse gang van zaken peuterspeelzaal.

We vergaderen ongeveer 5 x  per jaar

Voor informatie en/of aanmelding kunt u mailen naar info@psz-urk.nl

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in onze oudervertegenwoordiging.
Wij vinden het belangrijk om in samenspraak met ouders het beleid van de
organisatie vorm te geven.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u mailen naar info@psz-urk.nl

Scroll naar boven