VVE indicatie

VVE-indicatie

In de ontwikkeling van de peuter kunnen bepaalde risicofactoren een rol spelen. De inzet van VVE is bedoeld om risico’s terug te brengen of te voorkomen dat risico’s toenemen.

Een VVE indicatie wordt afgegeven door het Consultatiebureau.

Een peuter die voldoet aan één van onderstaande criteria komt in aanmerking voor een VVE-indicatie :

  1. Een taal- spraakontwikkelingsachterstand in zowel het Urker dialect als in het Nederlands;
  2. Een achterstand in de (senso) motorische en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.
  3. Kinderen die opgroeien met een risico op (taal)achterstand door omgevingsfactoren. (bijvoorbeeld schuldsanering, taalarme thuisomgeving etc.)
  4. Kinderen die opgroeien met Nederlands als tweede taal.

Ook als uw peuter al op de peutergroep zit kan een zorgvraag ontstaan . In overleg met de ouder(s) zal dan de intern begeleider worden ingeschakeld. Na observatie kan ook de intern begeleider de peuter aanmelden bij de jeugdverpleegkundige met het verzoek voor een VVE verwijzing.

Wij helpen u graag

Scroll naar boven