Klachten regeling

Klachten regeling

Soms kunnen de belangen van ouders en leiding van de peuterspeelzaal of van SPU als overkoepelende organisatie met elkaar in botsing komen. Wanneer een ouder/verzorger een klacht heeft,  moet de peuterspeelzaal erop gericht zijn het signaal goed op te vangen en ervoor zorgen dat er op korte termijn actie wordt ondernomen om tot een oplossing te komen.

Het beleid ten aanzien van het omgaan met en de behandeling van klachten staat beschreven in het klachtenreglement.

SPU is aangesloten bij een externe klachtencommissie, de Geschillencommissie Kinderopvang.

Wij helpen u graag

Scroll naar boven